Wychowują rodzice i szkoła

27-08-2020

Pod słowem wychowanie kryje się zbiór norm i zasad przekazanych przez opiekuna dziecku. Pozwala mu kierować według nich swoim zachowaniem i życiem w społeczeństwie. Jest to złożony i trwający wiele lat a nawet całe życie proces. Rolą rodzica w wychowaniu jest nauka pewnych zachowań i norm społecznych. Opiekun musi również przygotować pociechę na naukę, która będzie odbywać się w szkole. Rodzice i nauczyciele powinni pamiętać iż tylko współpracą są w stanie osiągnąć sukces. Od kłopotów z nauką oraz zachowaniem pojawiają się również problemu natury indywidualnej jak stój. Dziecko do szkoły powinno iść czyste i schludne o co dbają rodzice oraz dziadkowie. Uczniowie starając podkreślić swój indywidualizm zazwyczaj zakładają kolorowe t-shirty z ciekawym nadrukiem. Rodzic powinien pilnować by dziecko ubierało ubrania nie godzące w czyjeś uczucia, obraźliwe lub wulgarne. Często młodzież chcąca zwrócić na siebie uwagę kupuje t-shirt z kontrowersyjnym nadrukiem.